Bakom kulisserna på julkalendernYLE Arenan kan du ta del av 5 minuter som handlar om Julvädert som försvann. Klippet liggerute fram till den 30.11.

JULKALENDERKonstverkstaden Malakta har producerat årets julkalender JULVÄDRET SOM FÖRSVANN som börjar sändas på YLE FST5 den 1.12 kl 18.00.

Utöver själva dramaserien finns också som sig bör en papperskalender samt en webbkalender. Webbkalendern hittar du via yles hemsida den presenterar ett nytt spel varje dag som utspelar sig i Flingeborg.

Vill du ha en egen papperskalender kan du beställa den härifrån