KONSTNÄRENS ROLL I SAMHÄLLET
Föreläsningar och konstupplevelser

Fredag 31:a oktober, Konstverkstaden Malakta, Malax


9:00 Performans, Mervi Junkkonen & Girilal Baars
9:30 Hannah Kaihovirta
– Konstnärens utmaningar och möjligheter. Kulturklimatet.
10:00 Göran Torrkulla, filosof och bildkonstnär
  Konstens betydelse i en kultur
10:30 Kaffepaus
11:00 Performans och artist statement, Markus Lerviks
11:30 Ann-Catrine Eriksson, universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet
– Synen på konst genom 1900-talet. Varifrån har dagens konstnär kommit?
12:00 Diskussion, ledd av Hannah Kaihovirta
12:30 Performans, Patricia Rodas
            Performans, Heidi von Wright
13:00 Lunch

Seminarieavgift: 20 euro
Anmälan senast 29.10 till sofia@malakta.fi
meddela i anmälan om eventuella dieter.