Dansfilmslab - Tanssielokuvalaboratorio

Laboratorio on suunnattu tanssin ja liikkeen ammattilaisille sekä elokuvantekijöille.

Intensiivinen kolmipäiväinen laboratorio perehdyttää osallistujat tanssielokuvan lajityyppiin ja törmäyttää tanssin ja elokuvan ammattilaiset. Laboratorio pitää sisällään johdannon tanssielokuvagenreen ja elokuvakerronnan perusteisiin, sekä toteutamme lyhytelokuvina syntyneitä ideoita.

Vetäjinä toimivat ohjaaja-koreografi Kati Kallio ja ohjaaja Jukka Rajala-Granstubb. Laboratorio alkaa perjantaina 15.6. kl.16:00 Osallistumismaksu 80€

Tanssijat ja liikkeen ammattilaiset tuovat mukanaan kolme minuuttia omaa liikemateriaaliaan aiheesta "My favourite moves". 

Ilmoittautumiset, lisätiedot ja majoitus:
Annika Sillander 045-1364372 
annika.sillander@watt.fi
Pohjanmaan tanssin aluekeskus 

DANSFILMLABORATORIE
Laboratoriet riktas till dans- och rörelseproffs och filmmakare.

Det intensiva tre-dagars laboratoriet ger deltagarna en inblick i dansfilmens genre och sammanfogar dans- och filmproffs. Laboratoriet innehåller en inledning till dansfilmgenren, grunderna i bildberättande, och utmanar deltagarna att utforska dansfilmens möjligheter via praktiska övningar.

Dans- och rörelseproffs tar med tre minuter av material kring ämnet ”My favourite moves”.

Det är önskvärt att filmmakarna tar med egen utrustning.

Regissör-koreograf Kati Kallio och filmregissör Jukka Rajala-Granstubb leder laboratoriet. Konstverkstaden Malaktas inspirerande atmosfär och konstnärscommunity utgör ramarna för experimentering och kreativt samarbete.

Laboratoriet börjar fredagen 15.6 kl. 16:00. Deltagaravgift 80€.

Anmälningar, tilläggsinformation och logi:
Annika Sillander +358 45-1364372 
annika.sillander@watt.fi
Regionala danscentret i Österbotten.Mind – movement - story dance film laboratory 15.-17.6.2012

The dance film laboratory invites to an investigation of movement through film.

The laboratory is aimed at professionals working with dance and movement and film makers.

The intensive three day laboratory introduces the participants to the dance film genre and allows dance and film professionals to interrelate. The point of departure is to allow the participants to find a synthesis of the two art forms. The laboratory includes an introduction to the dance film genre, the fundamentals of film narration, and it challenges the participants to investigate the possibilities of dance film through practical tasks.

Dancers and movement professionals will bring with them three minutes of movement material based around the subject “My favourite moves”.

It is desired that film makers bring their own equipment.

The laboratory is led by director-choreographer Kati Kallio and film director Jukka Rajala-Granstubb. The inspiring atmosphere and community of artists at Art Factory Malakta creates a fertile framework for experimentation and creative collaborations.

The laboratory starts on Friday 15.6 at 16:00.
Registrations no later than: 18:00 on Friday 8th June 2012.
Fee: 80€ For registration, additional information, accommodation:

Annika Sillander
+ 358 451364372
annika.sillander@watt.fi
Regional Dance Centre of Ostrobothnia

A NICE DAY!

Swapping is fun!
Tack alla - kiitos kaikille!!!

A DAYRoligt projekt som går ut på att alla, från professionella fotografer till barn, får fotografera sin vardag idag 15 maj och skicka in bilden. Alla bilderna kommer att visas på hemsidan och en del kommer att väljas ut till en fotobok.
Klicka in på deras hemsida för mer info


Tarttuu kamerasta kiinni, kuva arkisi tänään 15.5. Kaikki kuvat näytetään projektin kotisivulla


You have one day to join thousands around the world in using the power of photography to create, share and compare perspectives on daily life! Don't miss it! You can upload your images until May 22nd.

KLÄDBYTARDAG-VAATTEIDENVAIHTOPÄIVÄ


20.5 kl/klo 12-15 @ MALAKTA

Tobbe @ MALAKTAI maj är Tobbe på praktik vid Malakta. Vill du följa med vad han gör så hittar du hans fotodagbok på Facebook och gruppen Malakta. Är du ännu inte med i Malaktas egen grupp så är det bara att klicka dig till ett medlemsskap. Via gruppen får du också info om vad som är på gång vid Malakta.

Toukokuussa Tobbe on työharjoittelijana Malaktalla ja voit seurata hänen valokuvapäiväkirjansa Facebookissa, Malaktan ryhmässä. Jos haluat olla osa Malaktan ryhmästa on vaan klikkkaa ja siinä se.

DANSFILMSLAB - TANSSIELOKUVALABMieli-liike-tarina -tanssielokuvalaboratorio kutsuu tutkimaan liikettä elokuvan keinoin 15.-17.6 Malaktalla. Laboratorio on suunnattu tanssin ja liikkeen ammattilaisille sekä elokuvantekijöille.

Intensiivinen kolmipäiväinen laboratorio perehdyttää osallistujat tanssielokuvan lajityyppiin ja törmäyttää tanssin ja elokuvan ammattilaiset. Laboratorio pitää sisällään johdannon tanssielokuvagenreen, elokuvakerronnan perusteisiin ja haastaa osallistujat tutkimaan tanssielokuvan mahdollisuuksia käytännön harjoittein.
Tanssijat ja liikkeen ammattilaiset tuovat mukanaan kolme minuuttia omaa liikemateriaaliaan aiheesta "My favourite moves". Elokuvantekijöiltä toivotaan omaa kalustoa.
Vetäjinä toimivat ohjaaja-koreografi Kati Kallio ja elokuvaohjaaja Jukka Rajala-Granstubb.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.6 klo 18.
Osallistumismaksu 80€
Ilmoittautumiset, lisätiedot ja majoitus:
Annika Sillander, 045-1364372
annika.sillander(at)watt.fi
Toteuttajina Taidepaja MALAKTA ja Pohjanmaan tanssin aluekeskus yhteistyössä LOIKKApro:n kanssa.Känsla - rörelse - berättelse dansfilmlaboratoriet 15–17.6.2012 

Dansfilmlaboratoriet inviterar till att undersöka rörelse genom film. 
Laboratoriet riktas till dans- och rörelseproffs och filmmakare. 
Det intensiva tre-dagars laboratoriet ger deltagarna en inblick i dansfilmens genre och sammanfogar dans- och filmproffs. Utgångspunkten är att föra samman två konstformer i en syntes. Laboratoriet innehåller en inledning till dansfilmgenren, grunderna i bildberättande, och utmanar deltagarna att utforska dansfilmens möjligheter via praktiska övningar. 

Dans- och rörelseproffs tar med tre minuter av material kring ämnet ”My favourite moves”. 
Det är önskvärt att filmmakarna tar med egen utrustning. 

Regissör-koreograf Kati Kallio och filmregissör Jukka Rajala-Granstubb leder laboratoriet. 
Konstverkstaden Malaktas inspirerande atmosfär och konstnärscommunity utgör ramarna för experimentering och kreativt samarbete. 

Laboratoriet börjar fredagen 15.6 kl. 16:00. 
Deltagaravgift 80€. 
Anmälningar, tilläggsinformation och logi: 
Annika Sillander +358 45-1364372 
annika.sillander@watt.fi 
Regionala danscentret i Österbotten. 

Dansfilm laboratoriet arrageras av Konstverkstaden MALAKTA och Regionala danscentret i Österbotten i samarbete med LOIKKAPro.