KURSPROGRAM Fotografi & Meditation


Den buddhistiska fotografen Amoghavira från Skottland kommer till Malakta under sportlovsveckan och föreläser i ämnena fotografi och buddhistisk meditation. Amoghavira är medlem i den västerländska buddhistordern FWBO (Friends of the Western Buddhist Order) och har under de senaste 12 åren levt i det buddhistiska retreat-centret Dhanakosa i Skottland och verkar som lärare där. Hans fotografiintresse väcktes när han kom till Dhanakosa och intresset har under åren vuxit.

Jag träffade Amoghavira när jag 2004 deltog i en veckas retreat på Dhanakosa. Kursen var en positiv överraskning för mig och jag åkte dit igen 2006. Under mitt andra besök på Dhanakosa började jag diskutera kring en kurs i Österbotten med Amoghavira och han var intresserad att komma till Finland och föreläsa. I höstas träffade jag Maja och Jukka på Malakta och vi började fundera på att ordna en fotografi och meditationskurs. Vi har nu bjudit in Amoghavira till Malakta och han kommer att komma upp kring den 25.2 och stanna en vecka.

Andreas Westerberg

Mera information om Amoghavira finns på hans hemsida (www.amoghavira.com).


26.2.2010 kl.19:00-22:00 Artist talk med Amoghavira.

Amoghavira föreläser om sin syn på fotografi och sin livsåskådning. Efteråt förs diskussion kring ämnena fotografi, meditation och buddhism.

Kvällen avslutas med en kort frivillig meditation.

27.2.2010 Workshop i fotografi. Naturfotografiteknik och metoder.

Kursen är indelad i två ämnen; fotografi och buddhistisk meditation. Deltagarna kan välja om de fokuserar på fotografi eller meditation, men vi rekommenderar att deltagarna försöker delta i båda ämnena eftersom Amoghavira sammankopplar sitt fotograferande med den buddhistiska livsfilosofin. Kursdeltagare kan gärna ta med sina kameror.

9:00 – 9:30 Ledd meditation.

10:00 – 17:00 Föreläsningar och diskussioner kring de viktigaste fototekniska hjälpmedlen och metoderna för naturfotografering.

17:30 – 18:00 Ledd meditation.

19:00 – 22:00 Bastubad

28.2.2010 Workshop i fotografi.

9:00 – 9:30 Ledd meditation.

10:00 – 17:00 Föreläsning om olika filosofier och inställnignar till fotografi.

Fotografering i närområdet och presentation av bilderna som tagits under dagen.

17:30 – 18:00 Ledd meditation.

1.3.2010 Workshop i meditation

9:00 – 9:30 Ledd meditation.

Amoghavira står under dagen till förfogande för personliga diskussioner kring fotografi, meditation och buddhistisk filosofi.

19:00 – 21:00 Föreläsning om meditation följd av en ledd meditation.

2.3.2010 Workshop i meditation

9:00 – 9:30 Ledd meditation.

Amoghavira står under dagen till förfogande för personliga diskussioner kring fotografi, meditation och buddhistisk filosofi.

19:00 – 21:00 Föreläsning om meditation följd av en ledd meditation.

3.3.2010 Workshop i meditation

9:00 – 9:30 Ledd meditation.

Amoghavira står under dagen till förfogande för personliga diskussioner kring fotografi, meditation och buddhistisk filosofi.

19:00 – 21:00 Föreläsning om meditation följd av en ledd meditation.

Mera information om Amoghavira finns på hans hemsida (www.amoghavira.com).

Anmälningar till m0j(at)malakta.fi, Andreas Westerberg eller Maja 050-5875674

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti