Sommarläger vid Malakta
FILMLÄGER för ungdomar.Sommarens bästa vecka för den som älskar film eller vill testa på och lära sig mera om filmskapande. Vi gör en eller flera kortfilmer och avslutar med premiärvisning på fredag.

Lägret riktar sig mot ungdomar i åldern 13-18 år.

Kursledare är Britt Kootstra och Arvid van der Rijt

Deltagaravgiften är 50€ inklusive material.

anmälningar till moj(at)malakta.fi


arr. Malakta med stöd av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vännerBYGGA KOJA


14–16.6.2010, må-ti, kl. 10-15, on kl. 12-17.


Vi bygger en koja av lera och kvistar. Syftet är att aktivera både pojkar och flickor till kreativitet utgående från närmaterial.

Kursledare: Erika Sillander. Kursavgift: 30 €/deltagare, inkl. material


Anmälningar till tina.lindell@fs4h.fi, info@loftet.fi eller 06-3185 335.

Max.antal barn/kurs är 16 i åldern 8-12 år.

arr. Loftet och Malax-Petalax-Bergö 4h


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti