Konstrundan 2012
Konstrundan går i år av stapeln 27 - 29.7.2012.
Vi kommer också i år att fungera som regionansvarig för konstrundan i Österbotten.


Den 21. januari 2012 börjar ansökningstiden för Konstrundan 2012. Då bör de konstnärer, formgivare och hantverkare som vill delta i Konstrundan 2012 skicka in sina ansökningar via det elektroniska formulär som publiceras på Konstrundans webbsajt, www.konstrundan.fi. Ansökningstiden är 21.1-22.2.2012. Efter att ansökningstiden gått ut, stängs formuläret och kurator Roger Gustafssons arbete inleds. Mer om Gustafsson hittar du på konstrundans blogg.

Tammikuun 21. päivänä alkaa vuoden 2012 Konstrundanin hakuaika. Silloin niiden (taiteilijoiden, muotoilijoiden, käsityöläisten), jotka haluavat osallistua Konstrundan 2012 -kierrokseen, tulee täyttää elektroninen lomake Konstrundanin kotisivulla, www.konstrundan.fi. Hakuaika on 21.1. – 22.2.2012. Hakuajan päätyttyä lomake suljetaan ja kuraattori Roger Gustafssonin työ alkaa. Lisää häneltä loydät konstrundanin blogilta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti