Dragos Alexandrescu och Kyösti Linna

Två av de verksamma konstnärerna på Malakta är just nu väldigt aktuella.

Dragos Alexandrescu visar sitt svartvita videoverk "Exercising failure" på El Silenco (en klubb formgiven av David Lynch) i Paris 16:e september. Dragos visar också videofilmerna "Farewell" och "Collective intimacy" på Expo Chicago i september.

Utställningen "Arktiskt väntrum" av Kyösti Linna och Gunnar Bäckman kan just nu ses i Mikolas akvarellsal i Vasa. Utställningen berättar om tre asylsökande som väntar på uppehållstillstånd i Vadsö i mottagningscentralen i nordligaste Norge. Kyösti tolkar deras berättelser i tre stora målningar. Med sina fotografier vill Gunnar visa människan bakom ordet asylsökande.

Kyösti Linna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti