HOME MOVIE DAY
Internationella Home Movie Day ordnas nu för första gången i Finland, inkommande lördag

17.10 kl 13-17 vid Konstverkstaden Malakta i Malax.


Home Movie Day är tillägnad amatörfilmare och smalfilm. Under dagen tittar vi tillsammans på

gamla smalfilmer. Besökarna får ta med sina egna filmer, 8mm, super8, super8 med ljud eller

16mm. Filmerna putsas, repareras och visas. Man får information om hur man bäst tar hand om

sina gamla filmer. Möjlighet att få dem överförda till dvd finns också under vår

maratonscanning.


I samband med HMD ställer Filmcentrum Botnia/Klas Fransberg ut gamla smalfilmsprojektorer

och kameror.


Dessutom visas upplysningsfilmer på 16mm.

HMD är med-arrangerat av Filmcentrum Botnia, Vasa, www.elokuvakeskusbotnia.org


Vi föredrar att filmer lämnas in på förhand;

Torsdag 15.10 kl 14-16

Fredag 16.10 kl 14-16

Lördag 17.10 kl 10-13


Kontakt info

Jukka 040 5818642

jukkarg(at)malakta.fi

Britt 046 5724889

britt(at)malakta.fi


Välkommen att tillsammans vara nostalgisk!


Kansanvälinen Home Movie Day ensinmäistä kertaa Suomessa!

Lauantaina 17.10 klo 13-17 Taidepaja Malaktalla Maalahdessa.


Home Movie Day on omistettu harrastaja elokuvan tekijöille ja kaitafilmille. Päivän aikana

katsomme yhdessä vanhoja filmejä joita osanottajat saavat tuoda mukanaan. 8mm, super8,

super8 äänellä ja 16 mm filmit ovat mahdollisia. Filmit putsataan, korjataan ja projisoidaan.

Tapahtumassa infoa miten vanhoja filmejä huolletaan ja mahdollisuus filmien siirtoon dvd:lle

maraton-skannauksessamme!


Home Movie Dayn kunniaksi Elokuvakeskus Botnia/Klas Fransberg järjestää kaitafilmi

projektoreiden ja -kameroiden näyttelyn. Pääsemme myös nauttimaan 16mm valistuselokuvista.

HMD toteutetaan yhteistyössä Elokuvakeskus Botnian kanssa, www.elokuvakeskusbotnia.org


Toivomme filmien toimitusta etukäteen

Torstai 15.10 kl.14-16

Perjantai 16.10 kl.14-16

Lauantai 17.10 kl.10-13


Yhteystiedot

Jukka 040 5818642

jukkarg(at)malakta.fi

Britt 046 5724889

britt(at)malakta.fi


Tervetuloa nauttimaan nostalgiasta!


International Home Movie Day will be held for the first time in Finland, coming saturday 17.10

from 13-17 at Artfactory Malakta in Malax.


Home Movie Day celebrates amateurfilmmakers and small gauge film. During the day, we will

watch old films together. Visitors can bring with them their own films on 8mm, super8, super8

sound or 16mm. The films will be cleaned, repaired and screened. There will be information on

how to take care of your old films. And there is the possibility of having them scanned and put

on a DVD during our marathonscanning.


During HMD Filmcentrum Botnia/Klas Fransberg will exhibit vintage smallgauge filmprojectors

and camera’s.


Furthermore there will be a screening of educational films on 16mm.

HMD is co-hosted by Filmcentrum Botnia, Vasa, www.elokuvakeskusbotnia.org


We prefer films to be dropped off in advance;

Thursday 15.10 from 14-16

Friday 16.10 from 14-16

Saturday 17.10 from 10-13


Contact info

Jukka 040 5818642

jukkarg(at)malakta.fi

Britt 046 5724889

britt(at)malakta.fi

Let’s be nostalgic together!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti