TIPS - VINKKI!


Projektet KONST OCH VÄLMÅENDE vid enheten för forskning och utveckling
vid YH Novia efterlyserprofessionella konstnärer och formgivare under 36
år (främst i Österboten).Projektet arbetar med konst och estetik i
offentliga vårdmiljöer. Med finansiering från kultur- och
undervisningsministeriet kommer vi att köpa konst och
formgivningsprodukter till de miljöer projektet är med och skapar.

Ett infotillfälle om projektet, de inköp som kommer att göras och villkoren
fördessa ordnas i Vasa tisdagen den
24 maj 2011.
Plats: Kuntsi, tid: 18.00-ca20.00.
Anmälan till infotillfället görs till projektledare Emma
Westerlund,emma.westerlund@novia.fi. Vänligen ta kontakt om Du har
frågor, mera information om projektet finns på
www.artandwellbeing.fi.

TAITEEN JA HYVINVOINNIN projekti (Tutkimus- ja kehittämisprojekti, AMK
Novia) etsii alle 36- vuotiaita ammattitaiteilijoita ja - muotoilijoita
mieluiten Pohjanmaan alueelta mukaan taiteen ja estetiikan saralla
julkisissa terveydenhuoltotiloissa työskentelevään projektiin. Projekti
ostaa taidetta ja muotoilun alan tuotteita julkisiin
terveydenhoitotiloihin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla
tuella.

Projektin infotilaisuus, jossa keskustellaan taiteen ostamisesta
ja ostettavan taiteen edellytyksistä julkisissa sairaanhoitotiloissa
järjestetään tiistaina 24.5.2011 klo. 18.00-20.00 Kuntsissa,
Vaasassa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen projektijohtaja Emma
Westerlundille
emma.westerlund@novia.fi. Vastaan mielelläni myös projektia koskeviin
kysymyksiin. Lisätietoa projektista:
www.artandwellbeing.fi.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti